Ouderbegeleiding

De gezinssituatie veranderen naar een aanvaardbare opvoedingssituatie.

Opvang
Dagopvang en logeeropvang voor kinderen en jongeren in een rustige en gestructureerde setting.

Learn2do!

Biedt jongeren met een beperking onder schooltijd te leren in een passende omgeving.

Brainblocks

De praktische toolbox om met kinderen, jongeren en volwassenen te praten over autisme.

CORONA

Distinto is ‘gewoon’ open en zet de begeleiding aan kinderen en gezinnen zoveel mogelijk voort. Uiteraard zorgen we goed voor elkaar en onze klanten, door ons aan de gestelde veiligheidsvoorschriften te houden.

We kunnen ons goed voorstellen dat het sluiten van scholen grote impact heeft op het gezinsleven. Als ouders kunt u met vragen over de begeleiding bij de begeleider van uw kind terecht. Wanneer u als verwijzer vragen heeft over inzet of uitbreiding van onze begeleiding dan kunt u contact opnemen met onze zorgmanager Helma Kaashoek: 06-53659356.

Distinto begeleidt vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een christelijke identiteit kinderen met gedragsproblemen, diverse vormen van autisme en psychiatrische stoornissen in hun ontwikkeling. Ons doel is het bevorderen van zelfstandigheid, het aanreiken van handvatten om op adequate wijze om te gaan met de aanwezige problematiek en het ondersteunen en ontlasten van ouders in hun opvoedingstaak.

Distinto biedt zorg op maat!

Onze begeleiding is bedoeld voor gezinnen met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar. Wij hanteren een flexibele IQ ondergrens van 70.

Mogelijk heeft uw kind heeft last van sombere buien, angsten, of van een psychiatrische beperking zoals autisme of ADHD. Of u ervaart als ouder, door de aanwezige beperking, weinig invloed op het gedrag van uw kind en wilt u dat dit verandert.

Het kan ook zijn dat het uw kind vanwege zijn/haar problematiek niet lukt om binnen de schoolse situatie toe te komen aan leren en ontwikkelen. Veiligheid van medeleerlingen en onderwijzers kan in het geding zijn. Uw kind komt thuis te zitten en geraakt in een sociaal isolement, met alle gevolgen van dien.

Wellicht hebt u zelf – naast de beperking van uw kind –  als ouder met diverse problemen en/of beperkingen te maken en hierdoor gaat het niet goed met uw kind(eren) en de dagelijkse gang van zaken in uw gezin.

Onze medewerkers gaan graag met u en uw kind op zoek naar een passende manier om de situatie voor uw kind te verbeteren!

Dit zeggen klanten over de begeleiding

De rapportages zijn helpend geweest om middelen/aanpakken thuis ook in te zetten en toe te passen. De rapportages worden nog geregeld terug gelezen om te kijken hoe de aanpak bij Distinto was in een bepaalde situatie.” S.C

“Ik zou Distinto aan iedereen aanraden die hulp nodig heeft.” Mvr. v.d B.

We hebben geleerd naar de lange termijn te kijken en zo meer oog te krijgen voor de ontwikkeling die is gemaakt. Er was een klik met ons als ouders en met onze zoon. Wij voelen ons gesteund en toegerust om de opvoedstrategie die onze zoon nodig heeft, toe te passen.” E.D.

Meer reviews op de volgende pagina!

 “Super zorg geleverd!” S.W.

“Zonder jullie hadden we het niet gered. Onbetaalbaar!” AvS

“Distinto is betrokken en er zijn korte lijntjes binnen de organisatie. Ik ben heel erg tevreden.” S.W.

“Blij geweest met de overstap naar Distinto. Dit zorgde voor continuïteit. Als we ergens mee zaten, konden wij het hier gewoon over hebben!”

“Jullie hebben mij geholpen om iets te behalen wat ik dacht nooit zelf te laten behalen.” S.C.

“Helemaal geweldig! We zaten op een breekpunt en we wisten niet meer wat we moesten doen. De begeleiding vanuit Distinto heeft ons geholpen om te komen tot wat we nu als gezin bereikt hebben.” HvdV

Meer reviews op de volgende pagina!

“Hij heeft geleerd om zich te verwoorden, wat er is. Daar zijn stappen in gezet. Hij vond het erg fijn om iets anders te hebben dan thuis.”

“Het voelt als familie, je komt in een warm bad.” Fam. S.

“Het heeft onze zoon geholpen zijn middelbare schoolloopbaan positief te beëindigen. De begeleiding heeft hem geholpen op weg naar de toekomst.”

“Het heeft onze zoon enorm geholpen, vooral de positiviteit!”

“Distinto heeft er voor gezorgd dat we niet zijn verdronken. Een rots in de branding, steunpilaar.” Fam v. W. 

“Een stuk rust om het vol te houden voor onszelf. Tip van ouders: Meer meegenomen worden in verandering groepsindeling.” Fam V.

Meer reviews op de volgende pagina!

“De zorg was een stukje ontlasting voor ons als ouders.” MdR

“Door de begeleiding hebben we meer inzicht gekregen in wat we kunnen verwachten van onze zoon. Misschien had onze zoon al eerder doorverwezen kunnen worden naar een hulpverlener die gespecialiseerd is in kinderen met een IQ beneden de 60.” E.T.

“Jullie waren erg betrokken bij ons kind. Met name de rapportages waren fijn om terug te lezen.” TV

“Distinto was er toen we hen nodig hadden.” SR

“Het is heel fijn als er iemand in de thuissituatie komt met wie je zorgen e.d. kunt overleggen. Die je ontlast en je kind vaardigheden aanleert die nodig zijn om zelfredzaamheid te verkrijgen.”

Meer reviews op de volgende pagina!

‘Ik kon mijn verhaal bij je (medewerker Distinto) doen en je hebt echt naar me geluisterd.’ P.M.

“Voor ons als gezin waren de weekenden en logeervakanties even een oase in een heftige situatie. We konden steeds even opladen en zodoende hebben we de zorg voor onze pleegdochter toch nog zo lang kunnen volhouden.” CR

“De zorg heeft voor ons ontlasting in het gezin betekend. Het was fijn dat er iemand was die in het gezin meekijkt, en je bevestiging geeft dat je op de goede weg zit. Ook was het helpend dat we erkenning kregen dat we een pittig gezin hebben.”

“Distinto heeft veel voor ons betekend. Ze hebben ons goede hulp geboden. Er was een goede communicatie. We hebben ons welkom gevoeld binnen Distinto.” JM

‘Het voelde veilig en op ons gemak. De doelen waar aan gewerkt werden waren goed en afgestemd.’

Begeleiding aan huis

Naast begeleiding op locatie begeleiden wij ook gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en gezinnen in de thuissituatie. Onze jeugdprofessionals leggen samen met ouders en kinderen de puzzel: wat is thuis nodig om veilig te kunnen groeien en ontwikkelen? Wilt u meer weten over deze maatwerkvoorziening, neem dan contact op met onze zorgmanager!

Stop! Hoe los ik het op?

U kunt uw kind nu aanmelden via het wijkteam, of door een bericht te sturen naar training@stichtingdistinto.nl. Meer informatie vindt u op onze site onder ‘Aanbod’.

Donatie CBS De Ark

Basisschool de Ark heeft tijdens de kerstviering maar liefst €630 op gehaald voor Stichting Distinto! De opbrengst zal voornamelijk gaan naar materiaal voor de zorg van de kinderen van Distinto.

Heel erg bedankt CBS de Ark!

Start typing and press Enter to search