Klantportaal

Wanneer uw kind bij Distinto in zorg is heeft u als ouder middels een klantportaal inzage in het dossier van uw kind. Het klantportaal geeft u onder andere de mogelijkheid om:

  • rapportages te lezen
  • het begeleidingsplan en evaluatieverslagen in te zien
  • documenten digitaal te ondertekenen
  • zorgafspraken in een agenda inzichtelijk te hebben
  • berichten te sturen naar of informatie uit te wisselen met de mentor van uw kind of de ambulant begeleider

Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden en is vastgesteld dat uw kind zorg van Distinto gaat ontvangen zal onze secretaresse u toegang verlenen tot het klantportaal. U beslist zelf of u gebruik wilt maken van het klantportaal en u beslist ook zelf of en zo ja wie van uw naasten nog meer toestemming krijgt om in te loggen. Onze secretaresse zal u vragen wat uw wensen zijn. Het is belangrijk om te weten dat u gegeven toestemming te allen tijde weer kunt intrekken.

Tips voor veilig gebruik: Ga zorgvuldig om met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Geef uw wachtwoord niet zomaar aan anderen en sla het wachtwoord niet op in uw computer, laptop of tablet. Zorg voor een goede beveiliging (virusscanner) op uw computer, laptop of tablet.

Start typing and press Enter to search