Korte samenvatting van het VRIENDEN programma 

VRIENDEN is een preventieprogramma voor kinderen en jongeren met depressieve en/of angstklachten. VRIENDEN is een cognitief gedragstherapeutisch programma, dat jeugdigen vaardigheden wil aanleren waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken die angst en depressie in stand houden. Bij Distinto vindt het programma plaats in groepsverband, zodat kinderen elkaar kunnen observeren en helpen en de geleerde vaardigheden kunnen oefenen met leeftijdgenoten in een veilige omgeving. De kindvriendelijke en vele speelse oefeningen stimuleren de deelnemers om actief te leren en te leren van hun eigen ervaringen.  

 

Doelgroep  

VRIENDEN is bedoeld voor kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Bij Distinto zullen we het programma aanbieden aan kinderen van 8 tot en met 12 jaar en jongeren van 12 tot en met 16 jaar met angst- en/of depressieve klachten.  

 

Doel  

VRIENDEN richt zich op het voorkomen en behandelen van angstige en depressieve gevoelens bij kinderen en jongeren.  

 

Aanpak  

De jeugdigen die meedoen aan VRIENDEN, volgen acht groepsbijeenkomsten. Daarin leren zij aan de hand van oefeningen verschillende vaardigheden en technieken die hen helpen om met gevoelens van angst en depressie om te gaan. De oefeningen hebben betrekking op de drie gebieden die van invloed zijn op het ontwikkelen en in stand blijven van angst of depressie: lichamelijke reacties, gedachten, en leer- en gedragsprocessen. VRIENDEN maakt gebruik van leren in groepsverband en van ervarend leren. Door de oefeningen te doen leren jeugdigen op zo’n manier om te gaan met gevoelens van angst en depressie dat deze zich niet tot een stoornis ontwikkelen. Bovendien voorziet het programma in bijeenkomsten voor ouders, samenwerking met ouders is essentieel in dit programma.  

 

Effectiviteit 

Onderzoek van het Erasmus MC-Sophia heeft aangetoond dat het VRIENDEN-programma effectief is in het verminderen van angststoornissen bij kinderen en jongeren (Liber et al., 2008; van der Leeden et al., 2011). De effectiviteit van VRIENDEN als geïndiceerd preventieprogramma in de dagelijkse schoolpraktijk voor het langdurig verminderen van angst en depressie is door de VU (Proefschrift Mia Kösters, 2015) aangetoond. Daarnaast verklaarde de Wereld Gezondheidsraad (WHO), op grond van uitgebreid onderzoek, dat VRIENDEN eveneens een effectief behandel- en preventieprogramma is voor kinderen en/of jongeren met een angststoornis (WHO, 2004). 

 

Direct aanmelden voor deze training

 

Angst en paniek
Voor welke periode meld je je aan?

Start typing and press Enter to search