Vindt uw kind het ook moeilijk om woorden te geven aan gedachten en gevoelens? Heeft uw kind weleens een vol hoofd? Reageert het negatief op onduidelijkheden of veranderingen? Dan is Brain Blocks misschien wel geschikt.  

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en lijf en verschillende gekleurde blokken, die gebruikt worden om ervaringen en belevingen vorm te geven. Aan de hand van concrete situaties ontstaan er, onder begeleiding van een professional, Brain Blocks ‘beelden’ waarop gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om uiteindelijk tot anders denken, handelen en voelen te komen.  

Is het dan voor alle kinderen geschikt? Nee helaas niet… 

  • Geschikt voor kinderen vanaf de ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar 
  • Gediagnosticeerd binnen het autisme spectrum stoornis en is hiervan op de hoogte (of wordt op de hoogte gesteld door ouders/ verzorgers voorafgaande aan de training) 
  • Voldoende reflectie vermogen tot zichzelf, de ander en zijn omgeving 
  • Gemotiveerd om te reflecteren op zichzelf 

Direct aanmelden voor deze training:

Brain Blocks

Start typing and press Enter to search