Ho! Tot hier en niet verder  

De groepstraining ‘Ho! Tot hier en niet  verder’ is een training die geboden wordt door daarvoor opgeleide trainers van Distinto. De training zal plaatsvinden in een groep van 8 kinderen. Naast de 12 bijeenkomsten voor kinderen zijn er 4 bijeenkomsten voor ouders.  

Voor wie 

De training is bedoeld voor kinderen met een beperking (denk aan ADHD, autisme, angst, hechtingsproblematiek) in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De beperking maakt deze kinderen extra kwetsbaar. Mede hierdoor kunnen zij zich onzeker voelen en moeite hebben met sociale contacten. Ze reageren vaak teruggetrokken of juist te uitgesproken om hun eigen onzekerheid niet te laten zien. De kans bestaat dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag door anderen 

Hoe 

‘Ho! Tot hier en niet verder’  is een psychosociale weerbaarheidstraining en wordt gegeven aan de hand van vijf thema’s. Deze thema’s zijn erop gericht om het kind te leren meer bewust te zijn van zijn houding en gedrag.  

De training is vooral interactief. Spelende wijs werken we met de kinderen aan de volgende punten: 

  • Zelfbewustzijn; 
  • Regulatie van gevoelens, gedachten, gedrag en ervaringen;  
  • Sociale interactie, verbinding en autonomie. 

Waarom
Het doel van de training is dat de weerbaarheid, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind groeit, zodat het nu op school, maar ook later op het voortgezet onderwijs steviger in zijn/haar schoenen staat en zichzelf meer durft te laten zien.  

Bekostiging
Om aan de training te kunnen deelnemen is een beschikking van het wijkteam nodig. 

Ho, tot hier en niet verder!
Voor welke periode meld je je aan?

 

 

Start typing and press Enter to search