Dit is een cognitieve vaardigheidstraining, waarbij de nadruk ligt op bepaalde gedachtepatronen die samenhangen met gevoelens. Er wordt gewerkt met het 5G-schema. Dit is dus anders dan een sociale vaardigheidstraining, waarbij de nadruk ligt op het aanleren en verbeteren van sociale gedragingen.  

Doelstellingen van de training
De training ‘Stop! Hoe los ik het op?’ is ontwikkeld voor kinderen die problemen ervaring in het contact met leeftijdsgenootjes, omdat zij de gevolgen van hun gedrag niet goed kunnen overzien en omdat ze moeite hebben met situaties waarbij het anders gaat dan dat zij verwachten. Door middel van cognitieve therapie en gedragstherapeutische technieken wordt de kinderen geleerd om hun probleemoplossend vermogen te verbeteren. Op de korte termijn is het doel dat kinderen problemen adequater kunnen oplossen, op de langere termijn is het doel het vergroten van het zelfvertrouwen en het verbeteren van het zelfbeeld. Tijdens de training leren de kinderen andere denkgewoontes aan, die hen helpen om oplossingen te bedenken voor allerlei sociale problemen.  Hierbij speelt het verwoorden van gevoelens en de controle op het uiten van emoties een belangrijke rol. 

Kinderen met ADHD en PDDNOS hebben veel herhaling nodig om gedragsverandering te bewerkstelligen. Om de effectiviteit van de training te vergroten worden daarom zowel ouders, en indien mogelijk leerkrachten, bij de training betrokken. De ouders en de leerkrachten worden op de hoogte gesteld van de gebruikte terminologie en van de cognitieve technieken, zodat zij deze ook toe kunnen passen in de alledaagse situaties van het kind. Daarnaast leren de ouders nieuwe vaardigheden op zichzelf toe te passen, waardoor zij meer een coachende en bevragende houding aan kunnen nemen richting hun kind. Ouders krijgen meer inzicht in de problematiek van hun kind, waardoor ze weten hoe ze hun kind kunnen ondersteunen bij het omgaan met deze problematiek in dagelijkse situaties. Deze nieuwe vaardigheden worden geleerd in de drie ouderbijeenkomsten, waar de ouders informatie krijgen over hoe zij hun kind het beste kunnen coachen bij de oefenopdrachten. Tevens ontvangen ouders en leerkrachten na afloop van iedere bijeenkomst een ondersteuningsbrief waarin beschreven staat wat er tijdens de bijeenkomst aan de orde is geweest.  


Organisatie van de training
De groep waarin de training gegeven wordt bestaat uit  4 kinderen. Om te bepalen of de training geschikt is voor het kind, vindt er voorafgaand aan de training een indicatiegesprek plaats met de ouders. Hierin worden de indicaties en contra-indicaties onderzocht en wordt er in kaart gebracht of de doelstellingen van de training aansluiten bij de hulpvraag van kind en ouders. Als blijkt dat de training geschikt is voor het kind, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen één van de trainers en het kind en de ouders. Daarbij wordt een individueel behandelplan voor het kind geschreven.  De bijeenkomsten duren 70 minuten, dit is inclusief 10 minuten napraten met de ouders.  

 

Aanmelden voor de training ‘Stop! Hoe los ik het op?’

Stop! Hoe los ik het op?
Voor welke periode meld je je aan?

Start typing and press Enter to search